Tipus de robots

Els robots es poden classificar de diferents maneres, segons la funció, l’estructura, la forma… A continuació estan agrupats segons la funció que tenen:

  • Humanoides o Androides: Són aquells robots que pretenen imitar als humans, en la manera de moure’s, actuar i en l’aspecte. Es complicat construir un robot d’aquest tipus, sobretot pel que fa referència a l’equilibri, al ser un bípede i nomes tenir dos punts de suport, dificulta la programació. Per aquest motiu encara tots els humanoides que estan en servei encara estan en període de prova.
  • Mòbils: Són robots dotats amb rodes, potes o erugues, la seva principal funció és el transport d’objectes entre dos punts. També poden utilitzar-se per investigar zones de difícil accés, per aquest motiu s’utilitzen en missions espacials o per investigacions submarines.
  • Industrials: Aquests robots s’utilitzen en les cadenes de fabricació per automatitzar la producció, acostumen a ser robots poliarticulars o braços robòtics. Són robots sedentaris, que no es mouen de lloc, i la seva funció es moure peces i col·locar-les a la seva destinació amb gran precisió. Hi ha certes discrepàncies entre el japonesos i els nord-americans/europeus pel que fa a la definició de robot industrial. Pels japonesos un robot industrial és qualsevol dispositiu mecànic amb articulacions mòbils destinat a la manipulació. Per contra els nord-americans i europeus pensen que la definició ha de ser més restrictiva tot exigint major complexitat.
  • Mèdics: Dins d’aquesta categoria hi ha dos subtipus, les pròtesis robòtiques, que substitueixen a un òrgan o una extremitat, i els robots destinats a ajudar en operacions quirúrgiques que són elements d’alta precisió i eviten els possibles tremolors del cirurgià.
  • Zoomòrfics: Són robots que imiten la locomoció de diversos animals. Tenen múltiples funcions, els robots de mida reduïda, poden utilitzar-se com a joguina per els nens. Robots de mida superior poden utilitzar-se com a mitjà per a transportar càrregues en operacions militars.
  • Híbrids: formen part d’aquest grup tots els robots difícils classificar segons els tipus anteriors, ja sigui perquè no s’adeqüen a cap grup o perquè formaria part de més d’un.