Tipus de robòtica

Igual que amb els robots, de robòtica també n’hi ha de diferents tipus segons l’objectiu que tingui el robot que es vagi a construir.

  • Robòtica industrial: S’encarrega del disseny i la programació dels robots industrials, busquen la màxima eficiència en la producció.
  • Robòtica terapèutica: En aquest tipus de robòtica s’inclouen tots els robots mèdics que ajuden als malalts a recuperar-se amb més facilitat de pèrdues motores. També s’inclouen tots els robots que poden ajudar a les teràpies com per exemple uns robots que tenen forma de dinosaure com és el cas del Pleo rb, els quals han estat dissenyats per fer companyia a nens malalts. Els robots industrials també tenen el seu paper alhora de produir els medicament minimitzant errors en la seva fabricació.
  • Robòtica educativa: És un tipus de robòtica destinada a que els alumnes aprenguin de manera interdisciplinària ja que per a la construcció d’un robot són necessaris coneixements de moltes àrees diferents, matemàtiques, mecànica, física… També és una manera d’ensenyar el treball en equip i com manegar el fracàs, ja que el més possible es que no surti bé a la primera. Destaquen els robots modulables, com són el LEGO Mindstorms o el VEX Robotics.
  • I+D: Investigació i desenvolupament o I+D el seu objectiu és investigar noves tecnologies, per construir robots més eficients.