ROBÒTICA

Que és la robòtica i que són els robots?

Segons l’Institut Nord-americà de Robòtica, un robot és un manipulador multifuncional i reprogramable, dissenyat per moure materials, peces, eines o dispositius especials, mitjançant moviments programats i variables que permeten portar a terme diverses tasques.

El Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC) defineix robot com: “Màquina que pot realitzar automàticament una sèrie de moviments i tasques que normalment fan persones.” o “Giny programable de control no estrictament seqüencial que pot variar amb gran flexibilitat els moviments i les tasques que realitza.”

D’acord amb la Real Academia Española de la lengua un robot és una màquina o enginy electrònic programable capaç de manipular objectes i realitzar operacions abans reservades només a persones. També com a programa que explora automàticament la xarxa per trobar informació.

Segons el diccionari d’Oxford un robot és una màquina capaç de dur a terme una sèrie d’accions complexes automàticament, especialment un de programat per ordinador.

La robòtica, per tant, és una disciplina que estudia els robots des del seu disseny fins a la seva implementació, engloba la mecànica, l’electrònica, la informàtica, la física, les matemàtiques, entre d’altres disciplines. És per això que una definició de robot molt acceptada en el món de la robòtica actual és que un robot és un dispositiu que és capaç de Sensar, Processar i Actuar. S’entén Sensar com l’acte d’utilitzar els sensors, Processar com l’acte de interpretar la informació externa o interna i Actuar com l’acte de realitzar accions.