FREECAD

Per dissenyar les diferents parts del meu robot he utilitzat el programa FreeCAD, que es totalment gratuït i es pot descarregar anant a la seva pàgina web (http://www.freecadweb.org). A continuació hi ha una breu explicació del programa en si i una introducció a com utilitzar-ho.

FreeCAD és un programa paramètric 3D, això vol dir que permet acotar distancies i referències de manera que creem relacions entre aquestes. Aquesta manera de dissenyar sòlids permet modificar d’una manera àgil un disseny gràcies a l’accés de l’historial de les operacions de modelat que s’han anat realitzat i modificar els seus paràmetres.

El programa FreeCAD es codi obert i completament modular, el que permet ampliacions i personalitzacions. Es pot utilitzar en qualsevol plataforma i es poden obrir i exportar diversos formats entre els que tenim els .FCStd, que és el format propi del programa i els .STL que és el necessari per poder imprimir la peça.

Utilitzar el FreeCAD és força senzill a l’iniciar el programa apareix una pantalla com la següent:

freecad inici

Primer s’ha de obrir un full nou, el botó està a la cantonada superior esquerra:

freecad-full-nou

Per poder començar a dissenyar s’ha de seleccionar la funció de Part Design a la part superior, per defecte està seleccionat com a Start:

freecad-part-design

Després s’ha de seleccionar Crear Sketch per crear la figura desitjada, al marge esquerra a la secció de tasks i clicar-hi, apareixerà una finestra on s’haurà d’escollir el pla on es vol fer el Sketch i a continuació s’ha de clicar a OK:

freecad-sketchok

Ara ja es pot dibuixar una cara de la figura que es vol dissenyar, això és possible gràcies a la barra d’eines situada a la part superior, són les situades al costat dret:

freecad-eines_tallat

Quan ja es té la figura feta, es tanca el Sketch i se li dona volum amb les eines de la barra superior, són les situades el costat esquerra, se li especifica el gruix i després es clica a OK:

freecad-volum

Amb totes aquestes opcions es pot arribar a crear la peça desitjada.