BATERIES

Una bateria és un component que emmagatzema electricitat per poder-la proporcionar a un sistema quan es requereixi. Hi ha bateries d’un sol ús i n’hi ha que es poden recarregar i reutilitzar. A continuació es presentaran un seguit de bateries recarregables com a possibles opcions per instal·lar-la en un robot humanoide, finalment s’ha escollit la LiPO per el gran rendiment i la mida reduïda.

  • Bateries de plom-àcid: aquest tipus de bateries estan conformades per dos elèctrodes de plom, s’acostuma a utilitzar en els automòbils.

Per carregar-se, el sulfat de plom es converteix en plom metall en el càtode i en el ànode es forma òxid de plom. Es descarrega a partir de la inversió dels processos anteriors

No obstant, aquest tipus de transformació no pot ser repetit de manera indefinida. Després d’un temps, el sulfat de plom forma cristalls, i no és possible realitzar el procés de manera reversible.

  • Bateries de níquel-ferro (NI-FE): aquesta classe de bateries va ser desenvolupada per Edison a principis del segle XX. Es conformava per files de tubs compostos per acer niquelat, els quals contenien hidròxid de níquel. El pol positiu contenia acer niquelat amb pols d’òxid ferrós.

Les bateries de níquel es fabriquen fàcilment, són barates i poden utilitzar-se diverses vegades sense perdre la seva capacitat.

  • Bateries de níquel-cadmi (NI-CD) : aquesta classe de bateria funciona a partir d’un ànode de cadmi i un càtode compost per hidròxid de níquel, i l’electròlit és d’hidròxid de potassi. Poden ser recarregades un cop gastades, encara que tenen poca capacitat.

 

  • Bateries d’ions de liti (LI-ION): disposa d’un ànode de grafit, mentre que el càtode funciona a partir d’òxid de cobalt, òxid de manganès o trifilina. Tenen una gran capacitat d’emmagatzematge i no la perden pel fet de no utilitzar-se, però es sobreescalfen.

  • Bateries de polímer de liti (LIPO): són una variació de les bateries de ions de liti, amb la variant que es canvia l’electròlit per un polímer Tenen molta capacitat d’emmagatzematge, però es tornen inestables si es sobrecarreguen o es descarreguen per sota un cert valor. Són de mida reduïda pel que solen utilitzar-se en petits equips.