Plaques

Pas 32

Elements involucrats:

Nom

Quantitat
ARDUINO

1

FSG

4
DARRERE

1

pas32_a

S’agafa la placa Arduino i s’introdueix en els quatre cargols super-grans, els cargols ja estan col·locats de tal manera que coincideixin amb els quatre forats que té la placa Arduino. Un cop posada es cargolen les quatre femelles super-grans.

 

Pas 33

Elements involucrats:

Nom

Quantitat
PLACA CENTRALETA

1

CABLE M-F

3
CABLE M-M

2

S’agafa la placa centraleta, tres cables mascle-femella i dos de mascle-mascle.

El primer cable mascle-femella va connectat a la tira de pins de GND (marcat en blau fosc), el següent al pin inferior de la tira marcada en blau clar i per últim el tercer al segon pin comptant per baix de la tira marcada en blau clar.

pas33_a

Els dos cables mascle-mascle van connectats als dos pins sobrants de la tira marcada en blau cel.

El resultat és el següent:

pas33_d

Aquí les puntes lliures del tres cables mascle-femella estan units per a una connexió amb la placa CDS5500 més senzilla.

 

 

Pas 34

Elements involucrats:

Nom

Quantitat
PLACA CENTRALETA

1

HUB

1
CDS5500

1

VELCRO

3
DARRERE

1

Agafem les tres plaques addicionals , la CDS5500, el hub i la placa centraleta, tres trossos de velcro de la mida de les plaques.

S’enganxa una de les dues parts del velcro a cada placa i l’altre a la part posterior del robot i s’uneixen.

pas33_a

També es connecten els cables que tenia la placa centraleta, el que sortia de la tira de pins marcada en blau fosc de GND va al connector inferior de la placa CDS5500, el cable que sortia del primer forat contant des de baix de la tira de pins marcada en blau clar va al connector de dalt de la placa CDS5500 (a l’esquema inferior en verd).

El cable del segon pin comptant des de baix de la tira de color blau cel va al connector del mig de la placa CDS5500 (en l’esquema inferior en blau).

El cablepas34_i2 que surt del pin superior de la tira marcada en blau va al pin 1 de la placa Arduino i el cable que surt del segon pin contant per dalt de la tira marcada en blau va al pin 0 de la placa Arduino

El resultat és el següent:

pas34_d

 

Pas 35

Elements involucrats:

Nom

Quantitat

PLACA CENTRALETA

1
CDS5500

1

PLACA ARDUINO

1

CABLE ALIMENT.

1

 

S’agafa el cable alimentació i es connecta un extrem a la placa centraleta, un altre a la placa Arduino i un altre a la placa CDS5500. On s’ha de connectar està marcat en negre en les tres imatges següents:pas35_a-1

pas35_a-3

 

 

pas35_a

El resultat és el següent:

pas35_d