Mans

Pas 41

Elements involucrats:

Nom

Quantitat
MÀ ESQUERRA

1

F3

1

CM

4

FP

4

 

pas41_a

S’han agafat les peces F3 i la de la mà esquerra, quatre cargols mitjans i quatre femelles.

Es cargolen el quatre cargols des de la mà fins la F3  pels quatre forats de les cantonades, a continuació se’ls hi col·loquen les femelles.

El resultat és el següent:

pas41_d

 

 

 

Pas 42

Elements involucrats:

Nom

Quantitat
MÀ ESQUERRA

1

F3

1
CM

4

FP

4
Motors:

ID 21

S’agafa la mà esquerra amb la peça F3 prèviament unida (mirar passos anteriors), quatre cargols mitjans amb les seves respectives femelles.

Es col·loquen les femelles en els forats externs de la part inferior del motor, i es cargola la peça F3.

El resultat és el següent:

pas42_d

 

 

 

Pas 43

Elements involucrats:

Nom

Quantitat
MÀ ESQUERRA

1

F3

1
CM

4

FP

4
LED

1

RESITÈNCIA 220 W

1

 

pas43_e

Primer de tot es solda la resistència a la pota positiva del LED, s’introdueix el LED per l’orifici de la mà i en el pas següent, quan es munti la mà al seu lloc, es realitzaran les connexions pertinents, el positiu al pin 5 i el negatiu a GND.

pas43_a

Després de col·locar el LED al seu lloc es colla la peça F3 a la mà, el cargol es cargola des de la F3 fins la mà i es col·loquen les femelles.

El resultat és el següent:

pas43_d

 

Pas 44

Elements involucrats:

Nom

Quantitat
MÀ DRETA

1

F3

1
CM

4

FP

4
Motors:

ID 11

 

S’agafa la mà dreta amb la peça F3 prèviament unida (mirar passos anteriors), quatre cargols mitjans amb les seves respectives femelles.

Es col·loquen les femelles en els forats externs de la part inferior del motor, i es cargola la peça F3, es connecten els dos cables del LED tal i com es mostrava en el pas anterior, la pota positiva en el pin 5 i la negativa a GND.

El resultat és el següent:

pas44_d