LED ulls i boca

Pas 38

Elements involucrats:

Nom

Quantitat
LED

2

RESISTÈNCIA 220W

2
BOBINA CABLE

1

Per connectar els LED dels ulls s’han realitzat unes connexions similars a les de l’esquema.

pas38_e

Per simplificar el muntatge es solden les resistències directament als LED, a la pota positiva, també es solden les dues potes de GND, així s’estalvien connexions. Es connecten els dos cables que surten de les potes positives als pins 6 i 7 de la placa Arduino, respectivament (en gris i en taronja). El cable que surt de les potes negatives va a la tira de pins de la placa centraleta (veure 2.10.5).

Els ulls soldats tenen aquest aspecte:

pas37_a

S’han creat diversos parells d’ulls de diferents colors per si es volen canviar.

pas38_c

El resultat és el següent:

pas38_d

En la imatge els LED tenen carcassa de color blanc.

Pas 39

Elements involucrats:

Nom

Quantitat
LED RGB

4

RESISTÈNCIA 330W

4
BOBINA CABLE

1

CABLE M-M

1
BOARD

1

Per connectar els LED RGB de la boca s’han realitzat unes connexions similars a les de l’esquema

pas39_e

Els LED RGB tenen quatre pins, el més llarg es el que va a GND, aquest pin en té un a un costat, que és el vermell, a l’altre costat en té dos, el que està just al costat del GND és el verd i el que està a la punta el blau.

Es connecta una resistència de 330 a cada pota de GND, i aquestes s’uneixen i van totes juntes a la tira de pins de GND de la placa centraleta, les potes del vermell s’uneixen i totes juntes van al pin 10, les potes verdes van al pin 9, finalment totes les potes blaves van al pin 11.

pas39_a

El muntatge resultant ha de ser similar al de la imatge, s’han soldat uns cables perquè de quatre, s’acabi formant un de sol, aquest seria el que aniria al pin i els quatre a les potes del LED.

Ara s’ha de posar tota la board al forat del cap i fer que els LED surtin per la boca, com que la board té una amplada molt i similar a la del cap es pot aguantar sola sense problemes.

El resultat és el següent:

pas39_d