LDR i Tapa Cap

Pas 40

Elements involucrats:

Nom

Quantitat
LDR

1

RESISTÈNCIA 220W

1
BOBINA CABLE

1

TAPA CAP

1

pas40_e

Per simplificar el muntatge es solden els diferents cables al LDR, com que no té polaritat és indiferent l’ordre. En una pota se li solda un cable que anirà a 5V, a l’altre pota se li solda una resistència de 220 i un cable, el cable anirà al pin A0 i i la resistència que se li soldarà un cable a l’altre extrem a GND.

pas40_i

El resultat ha de ser similar al de la imatge de l’esquerra.

El LDR es col·loca al lateral del cap i es tapa l’orifici del cap amb la seva tapa, ambdues operacions són provisionals, pel que es fan amb cinta aïllant i bluetac,

El resultat és el següent:

pas40_d