Cos

Pas 27

Elements involucrats:

Nom

Quantitat
CSG

4

DARRERE

1
SEP

4

S’agafen la peça del darrere, quatre cargols super-grans i els quatre separadors que serviran perquè les soldadures de la placa Arduino no xoquin amb la part posterior.

pas27_a

 

Els cargols han d’anar de tal manera que la part per on sobresurtin sigui en que els altres forats tenen la ranura.Com que a la imatge no es veuen massa bé tots els forats que té la peça del darrere, en l’esquema següent estan marcats en blau els forats per on s’han de cargolar els cargols.

pas27_i

Després de cargolar els cargols se’ls hi cargola un separador a cada cargol.

El resultat és el següent:

pas27_d

 

 

Pas 28

Elements involucrats:

Nom

Quantitat
DARRERE

1

CM

8
Motors:

ID 11

 

ID 12

 

ID 13

 

ID 21

 

ID 22

 

ID 23

pas28_d

 

S’han agafat la peça del darrere amb el muntatge que hem fet prèviament (veure passos anteriors) i els motors amb ID 11, 12,13, 21, 22 i 23 amb el muntatge que hem fet anteriorment (veure passos anteriors) i vuit cargols mitjans.

Com que a la imatge no es veuen massa bé tots els forats que té la peça del darrere, en l’esquema següent estan marcats en vermell i en verd el grup de forats a través dels quals s’han de cargolar els cargols que a continuació s’uniran a les peces F3 dels motors 13 i 23.

pas28_i

El resultat és el següent:Mirant la peça des del costat on sobresurten els cargols super-grans i per tant on hi ha les ranures d’aquests forats (el que seria la part exterior) , els motors amb prefix 1 i per tant que són el braç dret han d’anar a la dreta i els motors amb prefix 2 per tant el braç esquerre a l’esquerra. En tots dos casos des d’aquesta perspectiva s’ha de veure els BU amb els seus cargols grans.

pas28_d

La imatge del resultat està feta des del que seria l’interior del cos, per tant es veuen les parts mòbils dels motors i no les BU amb els cargols grans.

 

 

Pas 29

Elements involucrats:

Nom

Quantitat
DARRERE

1

BAT

1
CP

3

Motors:

Braç Dret
 

Braç Esquerra

pas29_a

S’agafen la peça del darrere amb el muntatge que hem fet prèviament (veure passos anteriors), la peça de la bateria i tres cargols petits.

pas29_i

Com que a la imatge no es veuen massa bé tots els forats que té la peça del darrere, en l’esquema següent estan marcats en lila el grup de forats on s’han de cargolar els cargols que a continuació s’uniran la peça de la bateria.

El resultat és el següent:

pas29_d

 

 

Pas 30

Elements involucrats:

Nom

Quantitat
DARRERE

1

CM

6
Motors:

ID 14

 

ID 15

 

ID 16

 

ID 17

 

ID 18

 

ID 19

 

ID 24

 

ID 25

 

ID 26

 

ID 27

 

ID 28

 

ID 29

 

Braç Dret

 

Braç Esquerra

pas30_d

 

S’agafen la peça el darrere amb el muntatge previ (veure passos anteriors), els motors amb ID 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28 i 29, i sis cargols mitjans.

pas30_i

 

Com que a la imatge no es veuen massa bé tots els forats que té la peça del darrere, en l’esquema següent estan marcats en vermell i en verd el grup de forats a traves dels quals s’han de cargolar els cargols que a continuació s’uniran a les peces F3 desl motors 14 i 24.

Mirant la peça des del costat on sobresurten els cargols super-grans i per tant on hi ha les ranures d’aquests forats (el que seria la part exterior) , els motors amb prefix 1 i per tant que són la cama dreta han d’anar a la dreta i els motors amb prefix 2 per tant la cama esquerra a l’esquerra. Els motors es munten de costat i es cargolen els primers forats que es troben. En tots dos casos la part mòbil del motor ha d’anar a la part externa i la part de baix del motor a la part interna.

El resultat és el següent:

pas30_d

 

 

 

Pas 31

Elements involucrats:

Nom

Quantitat
DAVANT+DALT

1

CM

14
CP

3

Motors:

Cama Dreta
 

Cama Esquerra

 

Braç Dret

 

Braç Esquerra

 

pas31_a

S’agafen la peça de DALT+DAVANT, la construcció que teníem fins ara, catorze cargols mitjans i tres cargols petits.

La peça DALT+DAVANT té els mateixos forats que la peça de darrere (excepte els de la placa d’Arduino i que en té tres més pel frontal), el que es fa és col·locar-la al damunt i cargolar els cargols, quatre de mitjans per a cada braç (ID 13 i 23) tres de mitjans per a cada cama (ID 14 i 24) i tres de petits per a la bateria.

El resultat és el següent:

pas31_d