Cama esquerra

Pas 16

Elements involucrats:

Nom

Quantitat
F3

1

F4

1
CP

4

CM

4
FP

8

Motors:

ID 27

 

Aquest pas és idèntic al pas 9.

pas16_a

Primer de tot s’han unit les peces F3 i F4 amb els cargols mitjans i a continuació se li han cargolat les femelles pertinents. Després s’han de col·locar les femelles restants en el motor, en concret als forats primer i tercer contant des de la part mòbil i al costat dret de la part mòbil, tal i com es veu a la imatge, i se li cargolen quatre cargols petits juntament la peça F3.S’han agafat el motor amb ID 27, una peça F3 i una F4, quatre cargols petits, quatre de mitjans i vuit femelles petites.

El resultat és el següent:

pas16_d

 

 

Pas 17

Elements involucrats:

Nom

Quantitat
F6

2

F7

1
CP

12

FP

12
Motors:

ID 28

 

ID 29

 

pas17_a

Aquest pas és idèntic al pas 13.

S’han agafat els motors amb ID 28 i 29, dos peces F6 i una F7, dotze cargols petits amb les seves respectives femelles. Abans de fer aquest pas és necessari posar els cables dels motors (veure apartat Cablejat motors).

Primer es col·loquen les femelles al motor 28 en les posicions primera i tercera contant des de la part mòbil del motor al lateral dret mirant on hi ha les entrades dels cables, es col·loca la peça F7 i es cargolen els cargols.

En el motor 29 es col·loquen femelles als forats primer i tercer contant des de dalt als costats pròxims a la part mòbil del motor i es cargolen les peces F6 orientades tal i com es veu en la imatge. A continuació es col·loquen les femelles en els forats primer i tercer contant des de la part superior de les dues zones restants del motor 28 i es posicionen els dos extrems de les peces F6 i es cargolen.

El resultat és el següent:

pas17_d

 

 

Pas 18

Elements involucrats:

Nom

Quantitat
F1

1

F4

1
BU

2

WA

2
CP

8

CM

4
FP

4

CG

2
Motors:

ID 27

 

ID 28

 

ID 29

 

pas18_a

Aquest pas es semblant al pas 11 però amb unes lleugeres diferencies.

S’han agafat els motors amb ID 27, 28, 9, amb peces muntades anteriorment (veure passos anteriors), una peça F1 i una F4, dos BU amb les seves dues WA i els dos cargols grans, quatre cargols mitjans amb les seves quatre femelles i vuit cargols petits.

Primer s’uneixen les dues peces (F1 i F4) cargolant-les amb quatre cargols mitjans i després se li col·loquen les quatre femelles. Després es col·loca per la part de la F1 en el motor 27 tal i com està a la imatge del resultat tenint en compte de posar les marques del motor, per un costat es cargolen els quatre cargols petits i per l’altre es posen la BU i la WA i es cargola un cargol gran.

A continuació es col·loca la F4 que ja portava el motor 27, en el motor 28, seguint l’orientació que mostra la imatge (amb les parts mòbils dels motors al mateix costat, consultar imatge del resultat), s’uneixen ,tenint en compte que les marques coincideixin, amb una BU i una WA cargolant-ho amb una cargol gran per un costat i per l’altre amb quatre cargols petits.

El resultat és el següent:

pas18_d

 

 

Pas 19

Elements involucrats:

Nom

Quantitat
F5

1

CP

4
Motors:

ID 24

 

Aquest pas és molt semblant al pas 12.

S’han agafat el motor amb ID 24 una peca F5 i quatre cargols petits.

pas19_a

Es posiciona orientada com es pot observar a la imatge del resultat, i es cargolen els quatre cargols petitsEs col·loca la ratlleta del motor de tal manera que si fos un rellotge i la marca fixe del motor representa les dotze la part mòbil ha d’estar a la meitat entre les deu i les onze, com si estigues col·locada a la marca de la última vuitena part de la circumferència.

El resultat és el següent:

pas19_d

Pas 20

Elements involucrats:

Nom

Quantitat
F6

2

F7

1
CP

12

FP

12
Motors:

ID 25

 

ID 26

 

pas20_a

Aquest pas és igual que el pas 10.

S’han agafat els motors amb ID 25 i 26, dos peces F6 i una F7, dotze cargols petits amb les seves respectives femelles. Abans de fer aquest pas és necessari posar els cables dels motors (veure apartat Cablejat motors).

Primer es col·loquen les femelles al motor 25 en les posicions primera i tercera comptant des de la part mòbil del motor al costat esquerra mirant on hi ha les entrades dels cables, es col·loca la peça F7 i es cargolen els cargols.

En el motor 26 es col·loquen femelles als forats primer i tercer comptant des de dalt dels costats pròxims a la part mòbil del motor i es cargolen les peces F6 orientades tal i com es veu en la imatge. A continuació es col·loquen les femelles en els forats primer i tercer contant des de la part superior de les dues zones restants del motor 25 i es posicionen els dos extrems de les peces F6 i es cargolen.

El resultat és el següent:

pas20_d

 

 

Pas 21

Elements involucrats:

Nom

Quantitat
BU

1

WA

1
CG

1

CP

4
Motors:

ID 24

 

ID 25

 

ID 26

 

Aquest pas és idèntic al pas 14.

S’han agafat els motors amb ID 24, 25 i 26, , amb peces muntades anteriorment (veure passos anteriors), una BU amb la seva WA i el seu cargol gran, i quatre cargols petits.

pas21_a

Tenint en compte que les marques del motor 26 coincideixin es cargolen els quatre cargols petits a través de la peça F5, prèviament unida al motor 24 en passos anteriors. Per l’altre costar es col·loca la BU, la WA i es cargola el cargol gran, per motius d’error en el disseny, el cargol es purament estètic, el que fa d’eix es la BU i la WA.

El resultat és el següent:

pas21_d

 

Pas 22

Elements involucrats:

Nom

Quantitat
BU

1

WA

1
CG

1

CP

4
Motors:

ID 24

 

ID 25

 

ID 26

 

ID 27

 

ID 28

 

ID 29

 

pas22_a

Aquest pas és idèntic al pas 15.

S’han agafat els motors amb ID, 24, 25, 26, 27, 28, 29, amb peces muntades anteriorment (veure passos anteriors), una BU i una WA amb el seu cargol gran i quatre cargols petits.

Tenint en compte que les marques en el motor 25 coincideixin, la peça F4, que anteriorment ha esta muntada al costat del motor 27, es col·loca verticalment i pel costat de la part mòbil es cargolen els quatre cargols petits i per l’altre costat es col·loquen la BU i la WA i es cargola el cargol gran.

El resultat és el següent:

pas22_d