Braç Esquerre

Pas 5

Elements involucrats:

Nom Quantitat
F3

2

CP

8
FP

8

Motors:

ID 23

pas5_a

Aquest pas és idèntic al pas 1.

S’han agafat el motor amb ID 23 dues peces F3, vuit cargols petits i vuit femelles petites. S’han col·locat les peces F3 als laterals del motor la peça s’ha de posar de tal manera que quedin els forats en la primera i tercera posició contant des de dalt. Primer s’han de colocar les femelles a les ranures que hi ha en el motor. Després ja es pot cargolar.

El resultat és el següent:

pas5_d

Pas 6

Elements involucrats:

Nom

Quantitat
F1

2

CP

4
Motors:

ID 23

pas6_a

Aquest pas és molt similar al pas 2 amb la diferència que la peça F1 ha d’anar en direcció contraria.

S’han agafat el motor amb ID 23 amb les dues peces F3 col·locades als laterals (veure pas anterior) i s’afegeix una peça F1 cargolada a la part del motor mòbil amb 4 cargols petits. S’ha de vigilar i posicionar la marca de la part mòbil del motor coincidint amb la marca de la part superior i cargolar així la peça. La peça s’ha de posar en la direcció oposada al pas 2, amb la part semicircular de la peça mirant cap a l’esquerra, com es mostra en al imatge del resultat.

El resultat és el següent:
pas6_d

Pas 7

Elements involucrats:

Nom

Quantitat
F2

1

F3

1
CP

4

CM

4
FP

4 (+4)

Motors:

ID 22

pas7_a

Aquest pas és idèntic al pas 3.

S’han agafat el motor amb ID 22, una Peça F2 i una F3, quatre cargols petits, vuit femelles petites (de les quals quatre no consten a la imatge) i quatre cargols mitjans.

Primer s’han unit les dues peces (F2 i F3) amb els quatre cargols mitjans i se li ha cargolat una femella a cada cargol. A continuació s’han col·locat les quatre femelles restants en els forats dels motors, de tal manera que la peça F3 estigui a la base del motor, com que a la base només hi ha tres forats per cargolar, es cargolaran en els forats dels extrems.

El resultat és el següent:

pas7_d

Pas 8

Elements involucrats:

Nom

Quantitat
BU

2

WA

2
CP

8

CG

2
Motors:

ID 21

 

ID 22

 

ID 23

pas8_a

Aquest pas és idèntic al pas 4.

S’han agafat els motors amb ID 21, 22 i 23 amb les peces col·locades (veure passos anteriors), vuit cargols petits i dos dels grans, dues peces BU i dues WA.

Tenint en compte que la marca de la part mòbil del motor ha de coincidir amb la marca a la part superior fixe del motor, s’ha de connectar les parts fixes amb les peces F1 al motor 22 i la peça F2 al motor 21. Per fer-ho s’han de cargolar quatre cargols a la part mòbil i a l’altre costat s’ha de col·locar pel forat gran del mig de la peça, la BU i per la part on sobresurt la WA, a continuació s’ha de cargolar el cargol gran pel forat intern de BU.

El resultat és el següent:

pas8_d