Braç Dret

Pas 1

Elements involucrats:

Nom

Quantitat

F3

2

CP

8
FP

8

Motors:

ID 13

pas1_a

S’han agafat el motor amb la ID 13, dues peces F3, 8 cargols petits amb les seves 8 femelles corresponents. S’han col·locat les peces F3 als laterals del motor, el motor té quatre forats al lateral, la peça s’ha de posar de tal manera que quedin els forats en la primera i tercera posició contant des de dalt.

Primer s’han de col·locar les femelles a les ranures que hi ha en el motor, si cal es pot utilitzar un tornavís o similar per ajudar-se a posicionar-les correctament.

Després ja es pot cargolar

El resultat és el següent:

pas1_d

Pas 2

Elements involucrats:

Nom

Quantitat

F1

2
CP

4

Motors:

ID 13

 

pas2_a

S’han agafat el motor amb ID 13 amb les dues peces F3 col·locades als laterals (veure pas anterior) i s’afegeix una peça F1 cargolada a la part del motor mòbil amb 4 cargols petits.

S’ha de vigilar i posicionar la marca de la part mòbil del motor coincidint amb la marca de la part superior i cargolar així la peça.

La peça s’ha de posar en la direcció que mostra la fotografia.

El resultat és el següent:

pas2_d

Pas 3

Elements involucrats:

Nom

Quantitat

F2

1

F3

1

CP

4

CM

4

FP

4 (+4)

Motors:

ID 12

 

pas3_a

S’han agafat el motor amb ID 12, una Peça F2 i una F3, quatre cargols petits, vuit femelles petites (de les quals quatre no consten a la imatge) i quatre cargols mitjans.

Primer s’han unit les dues peces (F2 i F3) amb el quatre cargols mitjans i se li ha cargolar una femella a cada cargol.

A continuació s’han col·locat les quatre femelles restants en els forats dels motors, de tal manera que la peça F3 estigui a la base del motor, com que a la base només hi ha tres forats per cargolar, es cargolaran en els forats dels externs.

El resultat és el següent:

pas3_d

Pas 4

Elements involucrats:

Nom

Quantitat

BU

2

WA

2

CP

8

CG

2

Motors:

ID 11

ID 12

ID 13

pas4_a

 

S’han agafat els motors amb ID 11, 12 i 13 amb les peces col·locades (veure passos anteriors), vuit cargols petits i dos dels grans, dues peces BU i dues WA.

Tenint en compte que la marca de la part mòbil del motor ha de coincidir amb la marca a la part superior fixe del motor (només en els casos del motors 11 i 12, ja que la part mòbil  del motor 13 ja està subjectada), s’han de connectar les parts fixes amb les peces F1 el motor 12 i la peça F2 el motor 11. Per fer-ho s’han de cargolar quatre cargols a la part mòbil i a l’altre costat s’ha de col·locar, pel forat gran del mig de la peça, la BU i per la part on sobresurt, la WA, a continuació s’ha de cargolar el cargol gran pel forat intern de BU.

 

 

El resultat és el següent:

pas4_d