Bateria

Pas 45

Elements involucrats:

Nom

Quantitat
BATERIA

1

T. BAT

1

centraleta  bateria

 

La bateria s’ha de connectar a la placa centraleta en els connectors marrons, tal i com es veu en la imatge de l’esquerra, el cable positiu de la bateria va connectat en el connector dret i el cable negatiu en el connector esquerre.

Després es col·loca la bateria sobre la peça BAT prèviament col·locada (mirar passos anteriors) i es posa la tapa.

El resultat és el següent:

pas45_d