Pas a pas

A continuació està explicat pas a pas com es va construir el robot.

A l’inici de cada explicació hi ha una taula resumint els materials utilitzats en cada pas i una imatge d’aquests materials, en alguns casos, malauradament, a la imatge no hi consten tots els components del pas, en aquests casos s’indicarà a l’explicació i a la taula on posa el nombre de peces de cada material; s’indicarà posant entre parèntesis, amb un signe de suma al davant, quants en falten a la imatge. Per acabar hi haurà una imatge amb els components muntats. En totes les imatges hi consta el nombre de ID de cada motor per facilitar el reconeixement del que s’està parlant.

L’explicació de com van els cables connectats està en l’apartat següent al muntatge, però en certs casos s’ha de fer simultàniament, en aquestes ocasions s’avisarà que s’ha de realitzar una connexió, però s’haurà de mirar a l’apartat Cablejat motor del treball per poder saber amb exactitud quina.

Parts a les que corresponen els passos: