ID Motors

Com ja s’ha explicat anteriorment la ID del motor serveix per identificar-lo i distingir-lo dels altres. En el robot construït s’ha decidit no posar la ID de 1 a 18, com fa Robotis, sinó que té la ID assignada segons la posició. Tots els motors tenen una ID de dos dígits. El primer dígit correspon a si estan situats a la part dreta o esquerra, els de la part dreta tenen el número 1 davant i els de la part esquerra tenen el número 2 al davant. El segon dígit va de 1 a 9, ja que hi ha nou motors a cada costat. A continuació hi ha una imatge amb el robot muntat on es poden veure les ID.

id_motors_neo

Per si no està el suficientment clar, a continuació hi ha l’esquema que Robotis utilitza per mostrar les ID en el seu robot, però l’he modificat per ensenyar com s’han repartit les ID en el robot.

esquema_id