Esquema motors i nomenclatura

nomenclatura_motors

Aquí es pot observar un plànol dels motors.

Quan es parli sobre el motor es considerarà que el motor està col·locat dret quan la part més llarga sigui la vertical i la part mòbil (circumferència) estigui a dalt, per tant la part mòbil serà la part superior, els laterals i la part inferior és on hi ha les ranures.

Es pot veure en el dibuix central (el que té totes les mides) que la part circular es la part mòbil del motor, aquesta part té una petita marca i al dibuix superior a aquest, es veu que també hi ha una marca a la part fixe del motor, que aquestes dues marques coincideixin, o no, es vital pel bon muntatge del robot ja que si no es col·loquen tal i com s’explica al Pas a pas amb el programa creat no funcionaria. A l’altre costat hi ha un forat que servirà per cargolar-li un cargol que juntament amb altres peces funciona com a eix mòbil i també hi ha els dos connectors per els cables.

S’observa que als laterals i a la part inferior del motor hi ha unes petites ranures, allà s’hi col·loquen les femelles per posteriorment poder cargolar les diverses peces. A vegades es complicat que la femella s’introdueixi correctament, amb l’ajuda d’un tornavís d’estrella es pot ajudar per fer força. Als laterals hi ha quatre ranures i en general s’utilitzaran la primera i la tercera contant des de la part superior ja que els forats de les peces tenen aquest interval i s’ha decidit col·locar-les a la part superior, tot i això s’especificarà en cada cas. A la part inferior només hi ha dues ranures.