Cablejat dels motors

Els motors Dinamixel van connectats en sèrie amb uns cables propis, a les caixes on venen el motors individuals ja ve un cable, sinó, es poden comprar a part. Hi ha cables de diverses mides, s’utilitzarà un o un altre segons la necessitat. Per centralitzar les connexions es va decidir col·locar un hub a la part posterior del robot. Així es poden connectar per separat les quatre extremitats i unir les connexions mitjançant el hub, que alhora va a la placa CDS5500.

Les connexions del braç dret son les següents:

 • Del connector esquerre del motor 11 surt un cable de 10 cm que va a parar al connector dret del motor 12.
 • Del connector esquerre del motor 12 surt un cable de 14 cm que va a parar al connector dret del motor 13.
 • Del connector esquerre del motor 13 surt un cable de 20 cm que va a parar a un connector a un connector del hub.

Les connexions del braç esquerra són iguals que les del braç dret:

 • Del connector esquerre del motor 21 surt un cable de 10 cm que va a parar al connector dret del motor 22.
 • Del connector esquerre del motor 22 surt un cable de 14 cm que va a parar al connector dret del motor 23.
 • Del connector esquerre del motor 23 surt un cable de 20 cm que va a parar a un dels connectors del hub.

Les connexions de la cama dreta són les següents:

 • Del connector dret del motor 18 surt un cable de 6 cm que va a parar al connector dret del motor 19.
 • Del connector esquerre del motor 19 surt un cable de 20 cm que va a parar al connector esquerre del motor 17.
 • Del connector dret del motor 17 surt un cable de 20 cm que va a para al connector dret del motor 16.
 • Del connector esquerre del motor 16 surt un cable de 6 cm que va a parar al connector esquerre del motor 15.
 • Del connector dret de motor 15 surt un cable 18 cm que va a parar al connector dret del motor 14.
 • Del connector esquerre del motor 14 surt un cable de 14 cm que va a parar a un dels connectors del hub.

Les connexions de la cama esquerra són força similars a les de la dreta:

 • Del connector esquerre del motor 18 surt un cable de 6 cm que va a parar al connector esquerre del motor 19.
 • Del connector dret del motor 19 surt un cable de 20 cm que va a parar al connector dret del motor 17.
 • Del connector esquerre del motor 17 surt un cable de 20 cm que va a para al connector esquerre del motor 16.
 • Del connector dret del motor 16 surt un cable de 6 cm que va a parar al connector dret del motor 15.
 • Del connector esquerre de motor 15 surt un cable 18 cm que va a parar al connector esquerre del motor 14.
 • Del connector dret del motor 14 surt un cable de 14 cm que va a parar a un dels connectors del hub.