MUNTATGE

Inventari de les peces necessàries:

 f1 F1 4 7g Serveix per transmetre el moviment dels motors
 f2 F2 2 7g Serveix per transmetre el moviment dels motors
 f3 F3 14 3g Serveix per subjectar als motors altres peces, o subjectar-los al cos
 f4 F4 4 13g Serveix per transmetre el moviment dels motors
f5 F5 4 11g Serveix per transmetre el moviment dels motors
 f6 F6 8 3g Serveix per unir dos motors lateralment
 f7 F7 4 4g Serveix com a guia per la peça F5, al costat oposat del motor mòbil, serveix de eix
 f12 F12 2 13g Peus
 bu BU 14 Eix per on es collen els cargols grans als motors
 wa WA 14 Volandera per BU
 sep SEP 4 Separen la placa Arduino del cos
 bat BAT. 1 13g Base per col·locar la bateria
 taba_bateria T.BAT. 1 1g Tapa per evitar que la bateria caigui
 darrere DARRERE 1 31g Part posterior del cos
 daltdavant DAVANT+

DALT

1 40g Part anterior i superior del cos
 cap CAP 1 42g Cap del robot
 tapa_cap TAPA CAP 1 8g Tapa per tapar la part posterior del cap
 frontal FRONTAL 1 33g Part que es col·loca al davant amb el nom en relleu.
 ma_esq MÀ ESQUERRA 1 4g Mà esquerra del robot
 ma_dreta MÀ DRETA 1 5g Mà dreta del robot
 placa_arduino PLACA ARDUINO 1 26g Placa programable que controla el robot
 cable_m-m CABLE

M-M

4 Cable amb punxa als dos extrems
 cable_m-f CABLE

M-F

12 Cable amb punxa a un extrem i a l’altre una entrada
 cable_dynamixel CABLE DYNAMIXEL 18 Cable que utilitzen els motors per connectar-se entre si i al HUB
 cs5500 CDS5500 1 10g Placa que controla els motors
 bluetooth BLUETOOTH 1 4g Sistema pel qual es poden donar ordres a la placa Arduino des del mòbil
 infraroig INFRAROIG 1 2g Detector de proximitat
 resis_220 RESISTÈNCIA

220W

3 Absorbeixen la tensió restant que el LED no pot assumir
 resis_330 RESISTÈNCIA

330W

4 Absorbeixen la tensió restant que el LED RGB no pot assumir
 resis_680 RESISTÈNCIA

680W

1 Es posa amb el LDR
 img_20160830_132432 LDR 1 Resistència fotosensible
 led LED 2 Díode lluminós
 led_rgb LED RGB 4 Díode lluminós, que en una carcassa conté els colors verd, vermell i blau
 bobina BOBINA CABLE 1 Cable per a fer certes connexions que requereixen soldar
 cable_aliment CABLE ALIMENTACIÓ 1 13g Porta l’electricitat des de la bateria fins a la placa Arduino i CDS5500
 placa_centraleta PLACA CENTRALETA 1 18g Placa que serveix per centralitzar l’entrada d’alimentació entre d’altres avantatges.
 bateria BATERIA 1 130g Proveeix d’electricitat al sistema.
 hub HUB 1 8g Serveix per centralitzar les connexions dels motors
 cp CP 180 Diàmetre: 3mm.

Llarg: 7mm.

 cm CM 80 Diàmetre: 3mm.

Llarg: 9mm.

 fp FP 148 Diàmetre: 3mm.
 cg CG 14 Diàmetre: 4mm.

Llarg: 12mm.

 csg CSG 4 Diàmetre: 4mm.

Llarg: 18mm.

 fsg FSG 4 Diàmetre: 4mm.
 board BOARD 1 14g Serveix per fer connexions sense la necessitat de soldar, té diversos orificis, que estan connectats en sèrie per files  de 5.
 motor-ax-12w MOTOR 18 55g Servomotors Dynamixel  AX-12A