PROJECTES DE FUTUR

La construcció d’un robot és un projecte que mai acaba, sempre es poden afegir components, rectificar cert aspectes, o millorar el funcionament. El robot exposat en aquest treball es una primera versió, per tant hi ha molts aspectes que en un futur es podrien canviar. A continuació es proposen diversos projectes per a el futur:

  • Una de les millores seria optimitzar el disseny d’algunes peces per evitar utilitzar velcro, bluetac o pega. Serien les peces F7, la DARRERE, el CAP, la TAPA CAP i la TAPA BATERIA. A la F7 s’hauria de rectificar l’error i fer que el cargol quedi collat d’alguna manera. A la peça del DARRERE se li haurien de fer els forats pertinents per poder collar les diferents plaques. Al CAP se li posaria alguna mena d’unió més eficient per unir-lo al coll, a més de afegir a l’interior subjeccions per la board amb els LED de la boca i a l’exterior per la LDR. Finalment en les peces de les tapes, tan del cap com de la bateria buscar una manera de unir-les.
  • Una altra seria afegir pins de GND i de 5V, enlloc de tants de 11V que no s’han utilitzat. Això evitaria haver de soldar cables per fer dues entrades enlloc d’una.
  • També es podria intentar millorar la manera de caminar i intentar fer que girés sobre el seu eix i que camini cap enrere.
  • Seria convenient trobar la manera de que els cables de l’esquena no estiguin tan exposats, construir algun sistema per que quedin resguardats de possibles cops, i alhora millorar-ne l’organització i així fer més senzilla la seva identificació.