DISSENY PECES

Per mostrar pas a pneo_inicias el disseny d’una de les peces utilitzades es comentarà la peça que es mostra a la dreta, la placa del pit amb el nom personalitzat. La resta de peces es realitzarien de manera similar.

Primer de tot obrim el programa FreeCAD tal i com ja s’ha explicat, s’obre un full nou i es comença un sketch en una cara qualsevol.

El que es farà serà dibuixar un quadrat, que més tard se li donarà volum. Utilitzant l’eina de fer quadrilàters (marcada en taronja en la imatge següent) fem un quadrat de qualsevol mida. Amb les eines d’assignar distàncies (marcades en verd en la imatge següent) delimitem les mides a 110mm d’ample i 112mm d’alt. Finalment cliquem a close.

quadrat

Piquem al botó per generar volum (marcat en blau a la imatge següent) i a la zona marcada en groc determinem que la profunditat ha de ser de 4mm. Finalment cliquem a OK.

alcada-quadrat

Ara ja podem començar a escriure les lletres en aquest cas escriurem NEO, ja que el nom escollit per al robot ha estat aquest. S’ha decidit fer unes lletres dobles per poder fer-les com si fossin una ranura i així pintar-les per dins.

Cliquem a la superfície del quadrat i creem un sketch nou. Per fer la forma de la N utilitzem l’eina per fer quadrilàters(marcada en verd) per fer dos rectangles d’alçada de 50mm i amplada de 8mm. La distància del primer al final esquerra i inferior ha de ser, horitzontalment de 8mm i verticalment de 28,15mm. Entre els dos rectangles ha d’haver-hi una distància de 15mm(es delimiten les distàncies amb l’eina en taronja). I es fan les dues línies horitzontals amb l’eina per a fer línies (també en verd).

n_intern_brut

Aquesta forma servirà perquè totes les mesures siguin les correctes, però més endavant ja es trauran les línies innecessàries.

Ara es dibuixa la part externa, per fer-ho es dibuixen una altre vegada dos rectangles amb l’eina de fer quadrilàters(marcada en verd) però aquesta vegada de 56mm d’alt i 14mm d’ample.

Se li delimita que les línies dels rectangles han d’estar a 3mm de les dels rectangles del pas anterior utilitzant les eines d’assignar distàncies (marcades en taronja), per fer les dues línies en diagonal en aquesta ocasió hem de crear un línia a l’atzar i clicar a la línia diagonal del pas anterior i a la nova línia i a continuació clicar al botó que determina la mateixa inclinació (marcat en blau).

Després es selecciona un dels  punts dels extrems de la línia i el punt del vèrtex dels rectangles que li correspongui es clica al botó d’unió de punts (marcat en vermell) i per l’altre extrem es selecciona el punt i un dels costat de l’altre rectangle i es clica el botó de tangència (marcat en groc) que fa que el punt passi el que passi sempre estigui sobre la línia. Es repeteix la mateixa operació amb l’altre línia diagonaln_exter_brut

Es treuen les línies que no interessen utilitzant l’eina d’eliminació (marcada en marró). El que fa és quan hi ha una secció d’una recta tallada per dues altres i es clica a sobre aquesta secció desapareix però la resta de la línia queda intacta. Això ens permet mantenir trossos de recta intacta, mantenint les relacions i les mides desitjades i desfer-nos del trossos que no necessitàvem.

n_complet_punta

Utilitzant l’eina d’arrodoniment de vèrtex (marcat en lila) es clica a un vèrtex i automàticament li dóna una forma més arrodonida, estèticament queda millor. S’ha de vigilar de no tocar cap línia ja que al aplicar-li l’arrodoniment de puntes, totes les delimitacions de distancies ja no hi són perquè es treuen també de forma automàtica, per tant si es mou una recta pot resultar fatal.

n_rodona

Un cop finalitzada la primera lletra es clica a close i es clica al botó per fer forats (marcat en blau) es selecciona que el forat sigui de 2mm (zona marcada en groc).

n_forat

Les altres lletres són molt similars de construir. Es torna a clicar a la superfície del rectangle i es selecciona l’opció de sketch.

La E es comença construint amb una eina que permet fer diverses línies seguides, que tenen els extrems units a la recta següent i a l’anterior recta (marcat en verd). Així es crea una forma semblant a una E i amb l’eina d’ajuntar punts(marcat en taronja) s’assegura de que el primer i l’últim punt estiguin units. Amb les eines per fer les rectes completament verticals o horitzontals (marcat en blau) es rectifiquen els errors. Amb les eines de delimitació de distancies es donen les mides desitjades(marcat en vermell). En aquest cas la lletra té 50mm d’alt i 20mm d’ample les mesures dels pals són de 10mm d’alt i 10mm de profunditat. L’extrem inferior esquerre està a 28,15mm del final inferior verticalment i a 50mm del final esquerre horitzontalment.

e_intern_brut

Per fer la part externa de la E s’utilitza el mateix mètode que per fer la interna. Fent servir l’eina que permet fer diverses línies seguides (marcat en verd), es crea la E aproximada i amb l’eina d’ajuntar punts (marcat en taronja) s’assegura de que el primer i l’últim punt estiguin units. Amb les eines per fer les rectes completament verticals o horitzontals (marcat en blau) es rectifiquen els errors. Amb les eines de delimitació de distàncies es donen les mides desitjades (marcat en vermell). Aquesta vegada l’alçada de la lletra és de 56mm i en lloc de assignar a cada recta el seu valor es marca que entre la E exterior i la interior hi ha 3mm de distància.

e_exter_brut

A l’igual que amb la lletra N s’arrodoneixen les puntes amb l’eina pertinent (marcada en lila).

e_rodona

Un cop finalitzada la primera lletra es clica a close i es clica al botó per fer forats (marcat en blau) es selecciona que el forat sigui de 2mm (zona marcada en groc).

e_forat

Per començar la O es clica al rectangle i es selecciona sketch.

Amb les eines de fer quadrilàter (marcat en vermell) es creen dos rectangles. Amb les eines de delimitació (marcat en lila) se li donen les mides, el rectangle gran fa 17mm d’ample i 50mm d’alt, la cantonada inferior esquerra esta a 84mm del marge esquerre i a 28,15mm del marge inferior. El rectangle petit fa 8mm d’ample i 15mm d’alt, la cantonada inferior esquerra està a 88,5mm del marge esquerre i a 17,5mm de la part inferior de l’altre rectangle.

o_intern_brut

Amb les eines de fer quadrilàter (marcat en vermell) es creen dos rectangles. Amb les eines de delimitació (marcat en lila) se li donen les mides, el rectangle gran fa 56mm d’alt i esta tot a 3mm del rectangle gran del pas anterior. El rectangle està tot a 3mm del rectangle petit del pas anterior per la part interna.

o_exter_brut

Amb l’eina d’arrodoniment de puntes (marcat en marró) s’arrodoneixen els vertex de la lletra.

o_exter_brut

Un cop finalitzada la última lletra es clica a close i es clica al botó per fer forats (marcat en blau) es selecciona que el forat sigui de 2mm (zona marcada en groc).

o_forat1

Aquesta peça es una carcassa i es col·locarà una que es diu DAVANT+DALT, per poder-les unir s’han de fer uns forats que coincidiran amb uns ja fets a la peça DAVANT+DALT.

Per fer-ho s’utilitza l’eina de fer circumferències (marcat en taronja) i es creen tres circumferències i amb l’eina de determinar el radi (marcat en verd) se li diu que el radi ha de mesurar 1,05mm. Amb les eines de delimitació (marcat en lila) es determina la posició a on han d’estar, una ha de ser a 10mm del marge inferior (tenint en compte que les lletres han d’estar horitzontals) i a 55mm del marge dret, les altres dues situades a 102mm del marge inferior, una a 100mm del marge dret i l’altre a 10mm del marge dret.

forats_petits

Un cop finalitzats els forats es clica a close i igual com s’ha fet a les lletres es clica al botó per fer forats (marcat en blau) es selecciona que el forat sigui de 5mm (zona marcada en groc) per així travessar la figura.

forats_petits_perfor

Ara es faran uns forats circulars amb centre on el tenien els del pas anterior però que no arribaran a perforar la figura, així el cap dels cargols estarà mig amagat i no es veurà tant. S’utilitza l’eina de fer circumferències (marcat en taronja) i es creen tres circumferències i amb l’eina de determinar el radi (marcat en verd) es marca que el radi ha de mesurar 2mm. Amb les eines de delimitació (marcat en lila) es determina la posició a on han d’estar, una ha de ser a 10mm del marge inferior (tenint en compte que les lletres han d’estar horitzontals) i a 55mm del marge dret, les altres dues situades a 102mm del marge inferior, una a 100mm del marge dret i l’altre a 10mm del marge dret.

forats_grans

Es fa exactament el mateix que amb els altres forats però amb la diferència que només es perfora 2mm. Un cop finalitzats els forats es clica a close i a continuació es clica al botó per fer forats (marcat en blau) es selecciona que el forat sigui de la mida desitjada (zona marcada en groc).

forats_grans_perfor

 

D’aquesta manera la nostra figura ja està finalitzada, la resta de peces s’han fet seguint uns passos similars.

A continuació hi ha totes les peces dissenyades amb l’enllaç corresponent per poder descarregar-les

f1 F1.FCStd
f2 F2.FCStd
f3 F3.FCStd
f4 F4.FCStd
bateria bateria.FCStd
f5 F5.FCStd
f7 F7.FCStd
cap cap.FCStd
tapa_cap tapa_cap.FCStd
frontal frontal.FCStd
ma_dreta ma_dreta.FCStd
tapa_bateria tapa_bateria.FCStd
f12 F12.FCStd
bu BU.FCStd
ma_esquerra ma_esquerra.FCStd
f6 F6.FCStd
wa WA.FCStd
sep SEP.FCStd
darrere darrere.FCStd
datdevant dalt+davant.FCStd