CÀRREGA DE TREBALL

A continuació hi ha una aproximació de les hores dedicades a fer aquest projecte, en relació a les diferents activitats realitzades:

Acció

Temps

Peces (dissenyar)

30h

Cursets (UPC)

40h

Curset (RA)

30h

Documentació del projecte

95h

Muntatge

75h

Programació

80h

Documentació gràfica

25h

Bloc

80h

455h

 

El projecte s’ha fet de manera lineal, ja que només hi formava part una sola persona, per tant les tasques s’han fet una a una.

L’únic que s’ha pogut fer en paral·lel ha estat la impressió de les peces, perquè ha treballat una maquina. A continuació hi ha especificat quan ha trigat cada peça a construir-se i el total de temps utilitzat per imprimir-les, que és de 41h aproximadament.

Peces

Temps

Peces

Total

F1

32min

4

128min

F2

32min

2

64min

F3

14min

14

196min

F4

78min

4

312min

F5

48min

4

192min

F6

29min

8

232min

F7

15min

4

60min

F12

44min

2

88min

BU

3min

14

42min

WA

3min

14

42min

SEP

5min

4

20min

BAT

57min

1

57min

TBAT

10min

1

10min

DARRERE

187min

1

187min

DELT+DAVANT

253min

1

253min

CAP

221min

1

221min

TCAP

44min

1

44min

MAD

93min

1

93min

MAE

86min

1

86min

FRONTAL

130min

1

130min

2457min