CONCLUSIONS

El principal objectiu que era dissenyar, construir i programar el robot s’ha assolit completament, ja que si que el resultat obtingut te semblança humanoide, compleix amb la definició de robot i funciona correctament d’acord amb el programa realitzat. Per tant es pot dir que el projecte ha estat un èxit.

D’acord amb els objectius específics marcats a l’inici de la realització d’aquest treball, la majoria s’han assolit satisfactòriament i altres s’han complert parcialment.

Per recordar-ho els objectius eren:

 • Dissenyar i muntar un robot
 • Programar perquè camini, saludi i respongui a estímuls externs
 • Donar totes les eines perquè qualsevol pugui fer-se el seu
 • Fer-ho tot en Open Source

Com ja s’ha mostrat a l’apartat Inconvenients, hi ha dissenys de peces que no s’adeqüen del tot a la funció que tenen assignada, tals com la F7 o d’altres que el seu disseny no és del tot òptim. Per contrapartida la majoria de peces si que compleixen amb la seva funció i s’ha estat capaç de crear peces diferents a les que proposa Robotis, i que fan que el robot estigui més personalitzat al gust de l’usuari.

El segon objectiu també s’ha assolit de manera parcial, ja que el programa podria millorar perquè el robot camini de manera més fluida. Per la resta de funcions si que compleix amb el que es va proposar, es capaç de saludar i aplaudir, si la llum no és suficientment intensa aixeca la ma i il·lumina la sala, i quan està caminant i es troba amb un obstacle para. També es pot controlar mínimament amb el mòbil.

S’han donat a conèixer les eines necessàries per poder realitzar un projecte igual o similar a aquest. S’ha mostrat com dissenyar i imprimir les peces, com programar en Arduino, com fer una aplicació per a Android, i s’han explicat les bases d’alguns dels components electrònics més comuns.

Finalment s’ha assolit l’objectiu de fer-ho tot amb open source, ja que tots els programes que s’han utilitzat tenen les següents llicències:

 • Arduino: GPL (Java envoriment), LGPL (libraries), Creative Commons Atribution Share-Alike (dissenys)
 • FreeCAD: LGPL 2+
 • Fritzing: GPL 3, Creative Commons Atribution Share-Alike
 • App Inventor: Creative Commons Atribution Share-Alike 3.0
 • OpenShot: LGPL 3
 • WordPress: GPL 2
 • LibreOffice: LGPL
 • GIMP: GNU