AGRAÏMENTS

Hi ha gent sense la qual m’hagués estat molt difícil, per no dir impossible, fer aquest Treball de Recerca. A continuació en faig menció.

Primer de tot la Núria González que fa un parell d’anys ja em donava classes de robòtica a http://www.robotacademy.cat. Va estar ella qui em va proposar el repte de dissenyar i construir un robot, enlloc de comprar un kit. A part de les classes, m’ha ajudat a imprimir en 3D les peces que he dissenyat, així com la placa centraleta.

L’Albert Valls ha estat el meu tutor de TR. Tot i no haver estat professor meu i no conèixer-nos prèviament, m’ha donat suport en tot moment, ja sigui a través dels molts mails que li he enviat com de les reunions i tutories que jo feia interminables. Sempre ha estat a l’altre costat.

La Roser Blasco, cap visible de l’Associació d’Estudiants de la UPC  http://aess.upc.es/ que va saber identificar les meves necessitats i oferir-me la possibilitat de realitzar dos cursos on vaig aprendre molt. M’ha ofert ajuda més enllà de la meva relació amb la UPC.

Javier Meseguer, Rafa Genés i Meritxell Gomez professors dels cursos d’Arduino Introducció i Arduino Avançat que a part de donar les classes, van facilitar-me que el projecte final del curs s’adaptés al meu robot. Em van fer suggeriments de millora i oferiment d’ajuda.

A l’avi Josep Ferrer li he d’agrair que ha estat al meu costat, m’ha donat eines, m’ha acompanyat a comprar-ne i m’ha deixat el seu soldador. És el meu company de cargols, volanderes i femelles.

Tota la família m’ha finançat part del robot i m’han ajudat en el que han pogut, des del meu cosí Pau Canal ajudant-me a fer els vídeos, a la meva tieta Elisenda Ferrer corregint-me la part escrita i ensenyant-me com fer la presentació. O les meves àvies regalant-me pels aniversaris i festes eines i “estris estranys”.

I per acabar, una menció molt especial als meus pares, Àlvar Ferrer i Alícia Burjachs. Ells van iniciar aquesta aventura animant-me a estudiar robòtica i un any abans d’entregar el projecte, pel meu aniversari, regalant-me els primers servomotors. Han fet de support-assistant: xofers, correctors, dissenyadors web i gràfics aficionats. M’han donat ànims, consol… però sobretot, han tingut una paciència infinita per aguantar-me…